Chính sách bảo mật của Rejuvaskin

Chúng tôi đảm bảo sự riêng tư của bạn.


Tại Rejuvaskin.com.vn, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

  • Rejuvaskin.com.vn không bán, trao đổi hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác.
  • Thông tin chúng tôi thu thập về bạn được sử dụng để xử lý các thông tin thắc mắc về sản phẩm Rejuvaskin.
  • Rejuvaskin.com.vn sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn, trừ khi bạn cung cấp cụ thể và có chủ ý những thông tin đó.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập:

  • Khi bạn muốn tìm hiểu về thông tin sản phẩm; chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại. Điều này cho phép chúng tôi liên hệ dễ dàng với bạn để giải đáp thắc mắc.
  • Khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc tính năng khác, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn, để chúng tôi có thể quản lý cuộc thi và thông báo cho người chiến thắng.
  • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tham gia vào các cuộc khảo sát. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi về bạn, sự hài lòng của bạn với Rejuvaskin.com.vn và ý tưởng của bạn để cải thiện trang web. Tất cả thông tin sẽ được giữ bí mật và sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi biến Rejuvaskin.com.vn thành một trang web tốt hơn cho bạn.
  • Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin kỹ thuật nhất định, không cho phép chúng tôi nhận dạng cá nhân bạn, nhưng liên quan đến việc bạn sử dụng Internet. Ví dụ: trên Web thông tin như vậy có thể bao gồm loại Trình duyệt Internet mà bạn đang sử dụng.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này của Rejuvaskin.com.vn. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình thì sẽ đăng các thay đổi trên trang này để bạn luôn biết về thông tin chúng tôi thu thập. Cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp chúng tôi tiết lộ thông tin đó.


Nếu dưới 18 tuổi, bạn phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.


Chúng tôi đảm bảo an ninh cho bạn


Mỗi khi bạn mua sắm tại Rejuvaskin.com.vn, bạn được đội ngũ bảo đảm an ninh của chúng tôi hỗ trợ, vì bạn đang đăng nhập trên máy chủ bảo mật của chúng tôi. Máy chủ an toàn mã hóa tất cả thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ và số thẻ tín dụng. Mã hóa đảm bảo rằng không ai có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi đã thu thập những thông tin nào?


Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, trả lời khảo sát hoặc điền vào mẫu.


Bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi yêu cầu không bắt buộc sẽ được chỉ định là tự nguyện hoặc tùy chọn.


Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên hoặc địa chỉ email. Tuy nhiên, bạn có thể vào trang ẩn danh của chúng tôi.


Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng chính sách để nâng cao trải nghiệm của bạn, thu thập thông tin khách truy cập chung và theo dõi lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo “chúng tôi có sử dụng chính sách không?” Phần bên dưới để biết thông tin về chính sách và cách chúng tôi sử dụng chúng.


Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?


Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

• Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn

(thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)

• Để cải thiện trang web của chúng tôi.

(chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)

• Để cải thiện dịch vụ khách hàng.

(thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn)

• Để giải đáp thắc mắc.

Thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì, mà không có sự đồng ý của bạn, ngoài mục đích rõ ràng là cung cấp thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

• Để gửi email định kỳ.

Địa chỉ email có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến yêu cầu của bạn; ngoài việc nhận được tin tức thường xuyên của công ty, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan...

• Để quản lý một cuộc thi, khảo sát hoặc tính năng trang web khác.Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?


Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.


Các biện pháp bảo mật này bao gồm: thư mục và cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo vệ thông tin của bạn, công nghệ SSL (Secure Sockets Layered) để đảm bảo thông tin của bạn được mã hóa hoàn toàn và được gửi qua Internet một cách an toàn hoặc Quét PCI để chủ động bảo vệ máy chủ của chúng tôi khỏi tin tặc và các lỗ hổng khác.


Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin tín dụng/ nhạy cảm được cung cấp được truyền qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, cổng thanh toán của chúng tôi chỉ có thể truy cập được bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.


Chúng ta có sử dụng cookies?


Có (Cookies là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web (nếu bạn cho phép) hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định.


Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?


Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ra bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.


Tuân thủ luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến


Vì chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến. Do đó, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn.


Là một phần của luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến, tất cả người dùng trang web của chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin của họ bất cứ lúc nào bằng cách, đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào liên kết\ tài khoản của tôi.


Tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em


Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ 13 tuổi trở lên.


Tuân thủ CAN-SPAM


Chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng, chúng tôi tuân thủ luật CAN-SPAM năm 2003 bằng cách không bao giờ gửi thông tin sai lệch.


Chính sách bảo mật trực tuyến


Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.


Sự đồng ý của bạn


Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.


Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi


Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.


Liên hệ với chúng tôi


Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.


Văn phòng : 166 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại : 028 730 88817


Chính sách bảo mật


Chúng tôi cam kết với bạn, khách hàng của chúng tôi, rằng chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đưa chính sách bảo mật của chúng tôi phù hợp với các luật và sáng kiến ​​quan trọng sau đây:

Hội chợ thương mại

Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em

Liên minh quyền riêng tư

Kiểm soát hành vi tấn công có nội dung khiêu dâm & luật tiếp thị

Yêu cầu bảo mật của Trust Guard

Rejuvaskin