Miếng Dán Xóa Mờ Sẹo Lồi / Phì Đại Scar FX - ...

Một miếng dán Scar Fx silicone 4’’ × 8’’ để quản lý sự xuất hiện của các vết sẹo bao ...

Giá: 1.550.000